WIE ZIJN WIJ?

Wie zijn wij

Fifty-One club Breda is een service club en opgericht op 11 mei 1976 als eerste Fifty-One club in Nederland. Een mannenclub waar vriendschap centraal staat en de leden gemiddeld 51 zijn.

De doelstellingen van Fifty-One International zijn:

 

  • Het bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid;
  • Het organiseren van bijeenkomsten om wederzijds begrip te ontwikkelen;
  • Het organiseren van bijeenkomsten om bij te dragen aan de maatschappij of om waardevolle initiatieven uit onze gemeenschap te ondersteunen en te begeleiden;

 

Fifty-One Breda heeft momenteel 15 leden. Onze club onderhoudt een vriendschappelijke band met de Bredase senioren club bestaande uit oud-leden Fifty-One.

Fifty-One is een relatief jonge, maar ervaren serviceclub.

In 2017 vierde Fifty-One haar 51e verjaardag. In 1966, een bewogen jaar met veel veranderingen, is Fifty-One in België opgericht door oud-leden van de Round Table.

Vanwege het bereiken van de 40-jarige leeftijd moesten ze deze serviceclub verlaten, maar ze wilden toch hun vriendschapsbanden behouden en zich blijven inzetten voor goede doelen.

Ze besloten in Waterloo een nieuwe internationale serviceclub op te richten die sindsdien een eigen plaats heeft verworven tussen de traditionele organisaties.

Fifty-One was de eerste en is nog steeds de enige serviceclub die is ontstaan op het Europese vasteland.

Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Brussel.

Fifty-One telt op dit moment bijna 2500 leden die voornamelijk in West-Europa wonen. Ook zijn er enkele clubs buiten Europa te vinden.

Fifty-One International

Wat doen wij?

Elke eerste en derde dinsdag van de maand komen wij bij elkaar om in een ontspannen sfeer te borrelen, dineren en vergaderen. Wij doen dit in hotel Princeville in Breda. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen wij inspirerende gastsprekers, bereiden wij onze maatschappelijke activiteiten voor of debatteren wij over interessante thema’s.

Regelmatig verrijken wij onze kennis tijdens een bedrijfsbezoek. Heeft de maand een vijfde dinsdag dan organiseren wij een evenement of bijeenkomst waaraan onze partners deelnemen.

Voorzitter

de heer C. (Cees) Budding

Secretaris

de heer R. (Rob) van Leersum

Penningmeester

de heer H.C.M. (Herman) Hulshof

Chef Protocol

de heer M. (Maarten) van Nielen

Past voorzitter

de heer O.G. (Olaf) Kort

ONZE ORGANISATIE

GOEDE DOELEN

De leden van Fifty-One zetten zich actief in om ondersteuning en hulp te bieden aan mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Het bieden van diensten aan de gemeenschap is namelijk één van de belangrijkste doelstellingen van Fifty-One. Acties hiervoor betreffen zowel daadwerkelijke ondersteuning als het genereren van gelden voor maatschappelijke initiatieven.

Bij daadwerkelijke ondersteuning helpen we mensen of organisaties om iets voor elkaar te krijgen of te zorgen voor een plezierige dag voor zorgbehoevenden.

Naast deze ondersteuning proberen we ook zoveel mogelijk geld te genereren om een organisatie of een groep van mensen financieel te ondersteunen. Dit doen we door evenementen of acties te ontwikkelen en te organiseren.

 

Fifty-One is een verwijzing naar de gemiddelde leeftijd van onze leden. Om hieraan te voldoen en de samenstelling van onze club naar de toekomst interessant te houden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Denkt u een waardevolle bijdragen aan onze club te kunnen leveren en woont of werkt u in Breda of haar omliggende kernen, dan kunt u op voordracht van één van onze clubleden tot onze club toetreden. Om lid te worden hoeft u niet per se een ondernemer te zijn.

Kent u nog iemand, neem dan contact met ons op via Breda@fiftyone.nl

LID WORDEN